Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      12. desember 2003 ca. kl. 11.00

Møtested:      Steinkjer Rådhus

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

52/2003

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller
(jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

53/2003

Anbudssaken vedrørende utbygging av Levanger videregående skole - oppfølging

 

54/2003

Driftsrapport. Fylkestingsrapport 2/2003
(pr. 30.09.2003)

Utsatt sak nr. 49/2003 fra møte 27.11.03

 

55/2003

Kontrollsektorens virksomhetsplan 2004 – foreløpig drøfting

 

56/2003

Referatsaker – møte 03.12.2003