Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      27. november 2003 kl. 10.00

Møtested:      Tingvold Park Hotel

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

48/2003

Budsjett år 2004 for Kontroll og tilsyn

 

49/2003

Driftsrapport. Fylkestingsrapport 2/2003
(pr. 30.09.2003)

Saken utsatt til møte 03.12.03

 

 

50/2003

Referatsaker – møte 27.11.2003

 

51/2003

Møteplan for Nord-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg for 2004