Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      30. oktober 2003 kl. 10.00

Møtested:      Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

42/2003

Foreløpig orientering om Nord-Trøndelag fylkeskommunes kontrollvirksomhet

 

43/2003

Videre utredning vedr. organiseringen av Nord‑Trøndelag fylkeskommunes framtidige revisjonsfunksjon (fylkesrevisjonen)

 

44/2003

Videredelegasjon av administrative fullmakter vedr. Nord-Trøndelag fylkeskommunes kontrollfunksjon

 

45/2003

Møteplan for Nord-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg - 2003 og 2004

 

Saken ble utsatt til et senere møte

 

 

46/2003

Opplæring mv. for Nord-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg

 

47/2003

Referatsaker - møte 30.10.2003