Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28.01.03 kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2003

Høring - forslag om endring i kommuneloven - kommunal revisjon m.m.

 

2/2003

Kontrollsektoren - virksomhetsplan år 2003

 

3/2003

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 1/2003 -
Oppfølging PIANO - delrapport/uttalelse nr. 1

 

4/2003

Årsbudsjett for 2003 – Spesifisering kontrollsektoren

 

5/2003

Referatsaker - møte 28.01.2003