Hovedutvalget for utdanning
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 11.06.2003  kl. 09.00

Møtested: Olav Duun videregående skole, Namsos

MØTEPROTOKOLL  (med forbehold om godkjenning)

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

23/2003

Rundskriv og meldinger

 

24/2003

Utvalgenes møtebøker

 

25/2003

Elevinspektørene - et sammendrag av resultatene

 

26/2003

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2002

 


27/2003

Årsberetning og regnskap 2002 for Nord-Trøndelag fylkeskommune
(utsatt sak 21/2003 i møte 13.05.2003

 28/2003

Driftsrapport 1/2003 (pr. 30.04.03)

 

29/2003

Revidert investeringsbudsjett 2003 og revidert økonomiplan 2003-06, investeringsbudsjettet

 


30/2003

Elev - og lærlingombudets rapportering skoleåret 2002/2003