Hovedutvalget for utdanning
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 13.05.2003  kl. 09.00

Møtested: Egge videregående skole, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL  (Det tas forbehold om godkjenning i neste møte)

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

17/2003

Rundskriv og meldinger

 

18/2003

Utvalgenes møtebøker

 

19/2003

Avdeling for videregående opplæring - Årsmelding for 2002

 

20/2003

Opplæringsregion Nord - Årsrapport 2002

 

21/2003

Årsberetning og regnskap 2002 for Nord -Trøndelag fylkeskommune

 

22/2003

Kostra-rapportering 2002