Hovedutvalget for utdanning
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 25.03.2003  kl. 10.00

Møtested: Ole Vig videregående skole

MØTEPROTOKOLL 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

11/2003

Rundskriv og meldinger

 

12/2003

Utvalgenes møtebøker

 

13/2003

Stjørdal skoleregion - etablering av studieretning musikk, dans og drama

 

14/2003

Handlingsplan 2003 til Fylkesplanmelding 2000-2003 nr. 1: Kompetanse

 


15/2003

Årsbudsjett 2003 - gjenbevilgning utdanning

 

16/2003

Nybygg ved Verdal videregående skole - byggfaglinjen