Hovedutvalget for utdanning
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 28.01.2003  kl. 09.30

Møtested: Grong videregående skole, Grong

MØTEPROTOKOLL

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2003

Rundskriv og meldinger

 

2/2003

Utvalgenes møtebøker

 

3/2003

PPT Inderøy, Leksvik og Mosvik - revidering av selskapsavtale

 


4/2003

Lokalt handlingsrom i organisering av grunnopplæringen - høring

 


5/2003

Rutiner for formidling og opplæring av lærekandidater og lærlinger med behov for særskilt tilrettelagt opplæring

 6/2003

Internasjonalt arbeid i bedrift

 

7/2003

Orientering om yrkesprøving

 

8/2003

Røyrvik kommune - Søknad om opprettelse av "Kjølen folkehøgskole"

 


9/2003

Årsbudsjettet for 2003 - Spesifisering utdanning

 

10/2003

Kommunen og fylkeskommunen som skoleeier. - Innspill fra fylkestinget til KS i forbindelse med forhandlinger om ny arbeidstidsavtale for pedagogisk personale