Hovedutvalget for regional utvikling

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. august 2003, kl 09.00

Møtested: Namsskogan Hotell

Møtebok (med forbehold om godkjenning)

Før behandling av saker på saklista er det satt opp følgende tema:

Kl 09.00 – 10.00:

b) Orientering vedrørende bygdetun i forbindelse med Familieparken, v/Turid Bredesen

 

Kl 10.00 – 10.30:

Orientering om prosjektet ”Lierne 2” v/prosjektleder Kjell Urdshals

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

58/2003

Retningslinjer for prosjektet "Heim fer ein 50-lapp".

 

59/2003

Nasjonal transportplan 2006 - 2015

 

60/2003

Sonegrense for bykjernen i Levanger

 

61/2003

Melding - saker avgjort administrativt i perioden medio mai - juli

 

62/2003

Rv 774 hp 01 parsell Mule kryss E6 - Levanger fergekai - Omklassifisering / nedlegging

 

63/2003

Rv 770 parsell Ryum - Lødding - Omklassifisering av gammel riksveg

 

64/2003

Nord-Trøndelagsforskning - Årsmelding 2002

 

65/2003

Klage vedrørende søknad om skoleskyss for skoleåret 2003/2004                                  Unntatt off. § 5a

 

 

66/2003

Hovedutvalget for regional utvikling, - referatsaker 20. august 2003

 

67/2003

Differensiert arbeidsgiveravgift - uttalelse