Hovedutvalget for regional utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11. juni 2003, kl 09.00

Møtested: Møterom Smia, 1. etg i Fylkets Hus

Foreløpig Møteprotokoll (med forbehold om godkjenning i neste møte)

Sakliste

Sak:

 

Vedtak

42.01/2003

"Festskyss" for ungdom i Nord-Trøndelag

43/2003

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2002

44/2003

Fylkesrådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2002

45/2003

Driftsrapport pr. 30.04.03 - Regional Utvikling

46/2003

Utviklingsprosjekter i Høgskolen i Nord-Trøndelag

47/2003

Tilskudd til kvalitetsforbedrende tiltak for Levanger kommunale vassverk

48/2003

Trøndelag Fiskeoppdretterlag - søknad om støtte til prosjekt Strategisk Utvikling av blåskjellnæringa i Trøndelag

49/2003

Eksportsatsing Trøndelag - Rapport 2002 og finansiering 2003

50/2003

Bjørgan Vekst AS. Søknad om støtte til finansiering av et snøproduksjonsanlegg ved Grong Skisenter

51/2003

Transporttjenesten for funksjonshemmede

52/2003

Kjøp av lokale rutetjenester 2003 - Hurtigbåtsambandet Trondheim - Vanvikan

53/2003

Behovstyrt transport i Ytre Namdal

54/2003

Melding - saker avgjort administrativt i mai 2003

55/2003

Regionalt Utviklingsprogram ( RUP ) 2003. Orientering om "Status for virkemiddelbruken pr 1. juni 2003"

56/2003

Hovedutvalget for regional utvikling - referatsaker 11. juni 2003

57/2003

Forretningssak                          Untatt off. – 5a/fvl§13