Hovedutvalget for regional utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25. mars 2003,

Ø      Kl 09.00 – 12.00: 

Fellesmøte fylkesutvalget og hovedutvalget samt representanter fra næringsliv og organisasjoner, med tema: ”Finans og verdiskaping – en viktig utfordring i fylkesplanarbeidet”.

Ø      Etter fellesmøtet:

Saksbehandling etter saklista.

Møtested: Møterom Smia, 1. etg i Fylkets Hus

Foreløpig  Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

13/2003

Søknad om midler til prøveanlegg for kalveoppdrett ved Mære landbruksskole.

 

14/2003

Søknad om midler til Lierne2, for 2003

 

15/2003

Deltakelse i pilotprosjekt for bredbåndsutbygging for videregående skoler, finansiering av egenandel.

 

16/2003

Søknad om midler til å arrangere konferansen "Kystbonden som framtidig verdiskaper" i august 2003.

 

17/2003

Søknad om fylkesdekkende taxisentral i Nord-Trøndelag.

 

18/2003

Vikna - Ytre Vikna vindmøllepark - Konsesjonssøknad og konsesjonsutredning - Høring

 

19/2003

Leksvik kommune - Vanvikan kommunale vassverk. Tilskudd til vassverksutbygging.

 

20/2003

Årsbudsjett 2003 - Gjenbevilgning regional utvikling.

 

21/2003

Dypvannskai i Verdal havn. Tilskudd til prosjektkostnader.

 

22/2003

Melding - saker avgjort administrativt i perioden februar - primo mars 2003.

 

23/2003

Hovedutvalget for regional utvikling - referatsaker 25. mars 2003.

 

24/2003

Forbrukerrådet og Forbrukerutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2002.

 

25/2003

Namsos Industribyggeselskap. - Søknad om ansvarlig lån til egenkapitalfinansiering av næringshagebygg.

 

26/2003

Kjøp av lokale rutetjenester 2003.

 

27/2003

Regionalt Utviklingsprogram 2002 – Gjennomføringsrapport.

 

28/2003

Kompetanseløft i Nord-Trøndelag.

 

29/2003

Tiltak for å sikre norsk skipsrelatert industri