Hovedutvalget for regional utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. januar 2003, kl 10.00 – 15.10

Møtested: Olav Duun videregående skole

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2003

Bestillingsruter med taxi i Ytre Namdal - Evaluering

 

2/2003

Enøk-senteret AS - Styrking av egenkapitalen

 

3/2003

Alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet - forsøksordning i Trondheimsregionen

 

4/2003

Olav Duun vgs.  - Søknad om tilskudd/driftsstøtte til nærings- og samfunnsutvikling i regionen.

 

5/2003

Melding - saker avgjort administrativt i perioden 20.11.2002 - ut desember 2002

 

6/2003

Årsbudsjettet 2003 - spesifisering Regional utvikling

 

7/2003

Midt-Norsk Reiseliv AS - Profilmarkedsføring av Trøndelag 2003

 

8/2003

Høringsnotat fra Fiskeridepartementet; "Forslag til spesielle kvoteordninger for fartøy under 28 meter som deltar i fiskerier som er underlagt adgangsbegrensning."

 

9/2003

Høringsnotat fra Fiskeridepartementet; "Midlertidig forskrift om tildeling, etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved havbeitevirksomhet

 

10/2003

Takster kollektivtrafikk 2003

 

11/2003

Hovedutvalget for regional utvikling - referatsaker
28. januar 2003

 

12/2003

Forretningssak                     Unntatt offentlighet - § 5a