Hovedutvalget for kultur
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9. september 2003, kl 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

41/2003

Lierne kommune - klage på tildeling av tilskudd til lokalt utviklingsarbeid 2003 - 2004 - oppfølging av Den Kulturelle Skolesekken

 

42/2003

Åpning av fylkets tusenårssted. Oppnevning av fylkeskommunal representant til åpningskomité

 

43/2003

Kulturinvesteringer - Økonomiplan 2003-2006. Drøfting og prioritering

 

44/2003

Museumskonsolideringen - videreføring

 

45/2003

Delegerte saker hovedutvalget for kultur 090903

 

46/2003

Referatsaker hovedutvalget for kultur 090903