Hovedutvalget for kultur
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11. juni 2003, kl 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

32/2003

Driftsrapport pr. 30.04.03 - Kultur

 

33/2003

Museumsutvikling. Diverse tilskudd

 

34/2003

Fordeling av inndratte midler til anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

 

35/2003

Fordeling av statstilskudd til lokale og regionale kulturbygg 2003

 

36/2003

Handlingsplan for regional idrettspolitikk 2010 – om fylkeskommunens fremtidige medvirkning innen aktivitet og friluftsliv - drøfting

 

37/2003

Delegerte saker hovedutvalget for kultur 11.06.03

 

38/2003

Referatsaker hovedutvalget for kultur 11.06.03

 

39/2003

Fylkesarkiv

 

40/2003

Disposisjonsposten hovedutvalget for kultur – Beløp til disposisjon