Hovedutvalget for kultur
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 13.05.2003  kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

24/2003

Revidert handlingsplan for spillemidler til store anlegg i 2003

 

25/2003

Fordeling av spillemidlene 2003 til anlegg i kommunene

 

26/2003

Årsberetning og regnskap 2002 for Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

27/2003

KOSTRA-rapportering 2002

 

28/2003

ABM - Samordning

 

29/2003

Nord-Trøndelag kunstmuseum - Drøfting

 

30/2003

Delegerte saker hovedutvalget for kultur 13. mai 2003

 

31/2003

Referatsaker hovedutvalget for kultur 13.05.03