Hovedutvalget for kultur
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 25.03.2003  kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll, med forbehold om godkjenning i neste møte

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

11/2003

Årsbudsjett 2003 - gjenbevilgning - kultur

 

12/2003

Fylkeskommunale friluftsmidler 2003 - Kriterier for tildeling

 


13/2003

Vikna - Ytre Vikna vindmøllepark - Konsesjonssøknad og konsesjonsutredning - Høring

 


14/2003

ABM Utvikling - Etablering av koordinerende institusjoner for privatarkivarbeidet m.v. på fylkesplan

 


15/2003

Fredning av Martnassundet, Nærøy kommune, etter § 19 i kulturminneloven

 


16/2003

Retningslinjer for tilskudd til festivaler - styrking

 

17/2003

Midtnorsk Jazzsenter - tilskudd til drift og aktivitet 2003

 


18/2003

Ungdomskonferansen 2003 - tilskott til gjennomføring

 

19/2003

Steinkjer Skiklubb - Søknad om investeringstilskudd til skiskytteranlegg

 


20/2003

Meråker kommune. Søknad om investeringstilskudd til snøproduksjonsutstyr

 


21/2003

Delegerte saker hovedutvalget for kultur 25.03.2003

 

22/2003

Referatsaker hovedutvalget for kultur 25.03.2003

 

23/2003

Kultur og helse - kommentar til Folkehelsemeldinga fra hovedutvalget for kultur i Nord-Trøndelag