Hovedutvalget for kultur
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. januar 2003, kl 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2003

Årsbudsjettet 2003 - spesifisering Kultur

 

2/2003

ABM-programmet og konsolideringsprosessen. Situasjonsrapport og økonomisk rammefordeling

 

3/2003

Hilmar Aleksandersens musikkpris

 

4/2003

NM Janitsjar - Tilskudd talentkonkurransen 2003

 

5/2003

Meråker kommune - Søknad om fylkeskommunalt tilskudd til rehabilitering av flerbruksløype v/Meråker v.g. skole

 

6/2003

Overhalla IL - Søknad om investeringstilskudd til kunstgrasbane

 

7/2003

Nord-Trøndelag Idrettskrets - Søknad om tilskudd til idretten i Nord-Trøndelag

 

8/2003

Retningslinjer for tilskudd til festivaler - til drøfting

 

9/2003

Delegerte saker hovedutvalget for kultur 28.01.03

 

10/2003

Referatsaker hovedutvalget for kultur 28.01.03