Fylkestinget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25., 26. og 27. juni 2003. Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Ytre Namdal videregående skole, Rørvik

Program med Program for befaring i regi av Vikna kommune   Forslag til kjøreplan

Fylkesordførerens taleGeneraldebatt i tilknytning til talen - Forslag/Vedtak

MØTEPROTOKOLL  (korrigert 18.06.2003:      Sak 9:  Pkt. 2, 3, 4, 5 og 6 i innstillinga var falt ut.
Sak 11:  Forslag fra Frp og Høyre var feilsitert.
Feilene er nå oppretta)

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2003

Trøndelagsrådet. Endring av vedtekter

 

2/2003

Ordførerne i fylkestinget. - Endring av fylkestingets reglement

 


3/2003

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag. - Medisinalmelding 2002

 


4/2003

Rapport til fylkestinget om kontrollsektorens virksomhet i år 2002

 


5/2003

Melding om vedtak fattet i medhold av kommunelovens § 13 siden siste melding i oktober 2002

 6/2003

Økonomisk konsekvensvurdering 2004-07

 

7/2003

Driftsrapport. Fylkestingsrapport 1/2003 (pr. 30.04.2003)

 

8/2003

Fylkeskassens årsoppgjør 2002 - Årsberetning og regnskap.

 

9/2003

Revidert investeringsbudsjett 2003 og revidert økonomiplan 2003-06, investeringsbudsjettet

 

10/2003

Regionalt Utviklingsfond. - Årsmelding og regnskap  2002

 

11/2003

Oppfølging av St. meld. nr 9 (2002-2003) -  Gassmeldinga

 

12/2003

Regional planstrategi for Nord- og Sør-Trøndelag

 

13/2003

"Festskyss" for ungdom i Nord-Trøndelag

 

14/2003

Elev - og lærlingombudets rapportering skoleåret 2002/2003

 

15/2003

Omorganisering av kommunal revisjon

 

16/2003

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2002

 

17/2003

Fylkesrådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2002

 

18/2003

Den nye fylkeskommunens fremtidige politiske styringsform og organisering m.v. Delinnst. V fra Bårdsenutvalget. Anbefalte løsninger for reglementer m.v. i to alternativer: 1) For parlamentarisk styringsform, 2) For fortsatt formannskapsløsning

 

19/2003

Statens vegvesen. Forslag til riksvegbudsjett for 2004 for Region midt

 

20/2003

Melding om den videre behandling av forslag som tidligere er oversendt fra fylkestinget uten realitetsbehandling

 

21/2003

Framtidig strategi for samarbeidet i Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag – LU-programmet 2003-2007

 

 

Interpellasjoner fra:

·            Borgny Kjølstad Grande (Sp): Gratis idrettsanlegg for barn og unge – fylkesordførerens svar/protokoll

·            Runbjørg Bremset Hansen (SV): Fritt omsettelige kvoter? – Fylkesordførerens svar - Protokoll

·            Tormod Haugan (Ap): Privatisering av fiskeriressursene  – Fylkesordførerens svar - Protokoll

·            Gun Jønsson Kveli (Ap): Nasjonalparken Lierne-Snåsa-Verdal-Steinkjer-Grong  – Fylkesordførerens svar - Protokoll

·            Per Morten Teigen (SV): Gassindustri i Midt-Norge  – Fylkesordførerens svar - Protokoll

·            Einar Strøm (Sp): Verdiskaping i Trøndelag  – Fylkesordførerens svar - Protokoll

·            Johan Fossan (KrF): Konsoliderte museers plass i regionalt utviklingsarbeid  – Fylkesordførerens svar - Protokoll

Spørsmål fra:

·          Sturla Sørgaard (Ap) om fylkeskommunens internasjonale engasjement – Fylkesordførerens svar

·          Gun Jønsson Kveli (Ap): Rovdyrforvaltning i Lierne / eller saunæringa i Lierne – Fylkesordførerens svar

·          Laila Roel (Ap) om program for fysisk aktivitet i Nord-Trøndelag – Fylkesordførerens svar

·          Helge Dieset (Sp): Fylkeskommunens anbudspraksis – Fylkesordførerens svar

·          Snorre Gundersen (H): Fylkeskommunens anbudspraksis – Fylkesordførerens svar

·          Susanne Bratli (Ap): Bortfall av redusert arbeidsgiveravgift – konsekvenser og kompensasjonsordninger – Fylkesordførerens svar

·          Marthe Hammer (SV): Sommerjobb til studenter? – Fylkesordførerens svar

 

--------

Spørsmål til Åpen spørretime fra
Kulturorganisasjonenene i Nord-Trøndelag om KOFINT (Kulturorganisasjonenes Fellesforum i Nord-Trøndelag)

Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk - møteprotokoll