Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:  3., 4. og 5. desember 2003

Møtested: Steinkjer Rådhus, rådhussalen. Møtestart første dag kl 09.00

Program

Møteprotokoll

Fylkesrådsleders tale

SAKLISTE  -  Fordeling av saker på komiteene

Sak:

 

Innst.

Vedtak

38/2003

Valg av medlemmer og varamedlemmer til skoleutvalgene og institusjonsstyrene

 

 

39/2003

Oppfølging av fylkestingssak 37/2003 - valgsaken

 

 

40/2003

Oppdatering av fylkestingets reglement vedrørende bestemmelse om "foretaksmøte" for foretaket NTE - med tilpasninger i fylkesrådets reglement og NTEs vedtekter

Komiteens innstilling

 

 

41/2003

Opprettelse av forbrukerutvalg i Nord-Trøndelag

Komiteens innstilling

 

 

42/2003

Framtidig samarbeid i Landsdelsutvalget

Komiteens innstilling

 

 

43/2003

Planlovutvalgets utredning med lovforslag for bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II

Komiteens innstilling

 

 

44/2003

Arbeidet med fylkesplan 2004-2007

Komiteens innstilling

 

 

45/2003

Driftsrapport. Fylkestingsrapport 2/2003 (pr. 30.09.2003)

Komiteens innstilling

 

 

46/2003

Årsbudsjett 2004 og økonomiplan 2004-2007

Komiteens innstilling

 

 

47/2003

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

 

48/2003

Rv.17 Asp-Dyrstad - forslag i statsbudsjettet 2004 om oppstart på prosjektet i 2004

Komiteens innstilling

 

 

49/2003

Anbudssaken vedrørende utbygging av Levanger videregående skole - oppfølging

 

 

Interpellasjoner:

Interpellasjon fra Runbjørg Bremset Hansen (SV): :Ny vegtrasé i Ytre Namdalen? -
med svar fra fylkesråd for samferdsle, næring og miljø, Susanne Bratli

Interpellasjon fra Per Morten Teigen (SV): GRØNN energi som grunnlag for næringsutvikling -
med svar fra fylkesrådsleder Alf Daniel Moen

Interpellasjon fra Gunnar Viken (H): NTEs fremtidige eierskap? -
med svar fra fylkesordfører Erik Bartnes

Interpellasjon fra Bjørn Arild Gram (Sp): WTO-forhandlingene –
med svar fra fylkesrådsleder Alf Daniel Moen

 

Sakliste Foretaksmøte i NTE