Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:  7. og 8. oktober 2003

Møtested: Steinkjer Rådhus, rådhussalen. Møtestart første dag kl 10.00

Møteprotokoll

Fylkesrådets tiltredelseserklæring  /  politisk plattform for samarbeid (Ap/Sp)

Program

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

22/2003

Fylkestingsvalget 2003 - Valgoppgjør for fylket

 

23/2003

Valg av politisk styringssystem i Nord-Trøndelag fylkeskommune fra ny valgperiode 2003 med de sentrale politiske reglementer

 


24/2003

Valg av fylkesutvalg for perioden okt. 2003 - okt. 2007
Saka ble trukket som følge av vedtak i sak 23/2003

 

Trukket

25/2003

Valg av fylkesordfører

 

26/2003

Valg av fylkesvaraordfører

 

27/2003

Budsjettreglement og finansreglement for Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

28/2003

Godtgjørelse for fylkeskommunale ombud - Revisjon av retningslinger

 


29/2003

Delegasjonsreglement

 

30/2003

Modeller for samarbeid og medbestemmelse

 

31/2003

Overordnet ansvar for lønns- og arbeidsgiverpolitikk

 

32/2003

Oppdatering av reglement for:
Fylkesrådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Trafikksikkerhetsutvalget og Oljepolitisk utvalg

 33/2003

Melding om vedtak fattet i medhold av kommunelovens § 13 siden siste melding i junitinget 2003

 34/2003

Valg av fylkesråd samt fylkesrådets leder og nestleder

 

35/2003

Valg av valgnemnd for perioden 2003 - 2007

 

36/2003

Valg av fylkestingskomiteer

 

37/2003

Valg av utvalg, styrer og råd som skal foretas av fylkestinget for perioden okt. 2003 - okt. 2007