Vår ref:  2003/04526-29

                                                                                                                                                                                            

Fylkestingets samling 3. – 5. desember 2003 - Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

Saksordfører:

Merknad:

Leder: Robert Eriksson

 

 

 

 

 

Sak nr. 42/2003:

 

 

Framtidig samarbeid i Landsdelsutvalget

Per Morten Teigen

 

Sak nr. 43/2003:

 

 

Planlovutvalgets utredning med lovforslag for bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven IIGunnar VikenSak nr. 44/2003:

 

 

Arbeidet med fylkesplan 2004-2007

Bjørn Arild Gram

 

Sak nr. 45/2003:

 

 

Driftsrapport. Fylkestingsrapport 2/2003 (pr. 30.09.2003)


Ketil Lindseth

 

Sak nr. 46/2003:

 

 

Årsbudsjett 2004 og økonomiplan 2004-2007

Robert Eriksson

 

 

 

 

Saker til uttalelse og tilbakesending ansvarlig komite:

 

 

Sak nr. 41/2003:

 

 

Opprettelse av forbrukerutvalg i Nord-Trøndelag

Johan Fossan

Tilbakesendes komite for utdanning osv.

 


 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

Saksordfører:

Merknad:

Leder: Runbjørg Bremset Hansen

 

 

 

 

 

Sak nr. 40/2003:

 

 

Oppdatering av fylkestingets reglement vedrørrende bestemmelse om "foretaksmøte" for foretaket NTE - med tilpasninger i fylkesrådets reglement og NTEs vedtekter
Lise Andersen
 

 

 

Sak nr. 48/2003:

 

 

Rv.17 Asp-Dyrstad - forslag i statsbudsjettet 2004 om oppstart på prosjektet i 2004


Sturla Sørgaard 

 

 

Saker til uttalelse og tilbakesending ansvarlig komite:

 

 

Sak nr. 41/2003:

 

 

Opprettelse av forbrukerutvalg i Nord-Trøndelag

Ragnhild Sivertsen

Tilbakesendes komite for utdanning osv.

Sak nr. 44/2003:

 

 

Arbeidet med fylkesplan 2004-2007

Bjørn Iversen

Tilbakesendes komite for økonomi osv.

Sak nr. 45/2003:

 

 

Driftsrapport. Fylkestingsrapport 2/2003
(pr. 30.09.2003)


Olav Gilsåmo

Tilbakesendes komite for økonomi osv.

Sak nr. 46/2003:

 

 

Årsbudsjett 2004 og økonomiplan 2004-2007

Oddvar Vigdenes

Tilbakesendes komite for økonomi osv.


                                                                                                                                                                                            

 

Komite for utdanning, kultur og helse

Saksordfører:

Merknad:

Leder: Arild Grande

 

 

 

 

 

Sak nr. 41/2003:
Opprettelse av forbrukerutvalg i Nord-Trøndelag


Tone Sofie Aglen 

 

 

Saker til uttalelse og tilbakesending ansvarlig komite:

 

 

Sak nr. 44/2003:
Arbeidet med fylkesplan 2004-2007


Jostein Grande


Tilbakesendes komite for økonomi osv.

Sak nr. 45/2003:

 

 

Driftsrapport. Fylkestingsrapport 2/2003
(pr. 30.09.2003)


Endre Lysø

Tilbakesendes komite for økonomi osv.

Sak nr. 46/2003:

 

 

Årsbudsjett 2004 og økonomiplan 2004-2007

Arild Grande

Tilbakesendes komite for økonomi osv.