Fylkesplanutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. mai 2003 kl. 1300

Møtested: Smia, B 143, Fylkets Hus, Steinkjer

Sakliste

Sak

 

Vedlegg

1

Regional planstrategi. Diskusjon i møtet (forberedelse til Trøndelagsrådet, som er et felles fylkesutvalgsmøte med Sør-Trøndelag)

 

2

Eventuelt