Fylkesplanutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. mars 2003 kl. 12.00

Møtested: Smia, B 143, Fylkets Hus, Steinkjer

Sakliste

Sak

 

Vedlegg

1

Arbeidet med regional planstrategi

2

Eventuelt