Fylkesplanutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. februar 2003 kl. 12.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Sakliste

Sak

 

Vedlegg

1

Kultur-Helse. – Forskningsbasert politikkutforming v/prosjektleder Margunn Schei Knudtsen, prosjekt ”Kultur-helse i et distriktsfylke”.

 

2

Videre samarbeid Fylkeskommunen – Fylkesmannen – Kommunenes Sentralforbund

3

Fylkesplanrullering; - forberedelse til seminar 26.02.03.

 

4

Eventuelt