Fylkesplanutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. januar 2003 kl. 16.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Sakliste

Sak

 

Vedlegg

1

Status etter fylkesutvalgets vedtak i sak nr. 2/2003 (enhetsfylkesaken).  Notat følger vedlagt

 

 

2

Ordførerne i fylkestinget. – Erfaringer og utviklingstrekk (behandles som egen sak i fylkesutvalgets møte 29.01. – saksdokumenter blir ettersendt.)

 

 

3

Eventuelt