Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 3.12.2003 ca. kl 09.30 og 04.12.2003 kl 15.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, rådhussalen

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

2/2003

Valg av valgnemnd - foretaksmøte

 

3/2003

Utbyttemodell Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

 

4/2003

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk - budsjett 2004

 

5/2003

Valg av NTE-styre

 

 

Sakliste fylkestinget 3.-5. desember 2003