Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. juni 2003 kl 09.00

Møtested: Ytre Namdal videregående skole, Rørvik

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2003

NTE. Årsberetning og regnskap 2002