Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 03.12.02 kl. 09.00

Møtested: Tingvold Park Hotel

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

52/2002

Driftsrapport (pr. 31.10.2002)

 

53/2002

Kontrollsektoren - virksomhetsplan år 2003
(Unntatt offentlighet - § 5)

 

 

54/2002

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 15/2002
NTE - lagerstyring/-sikring - divisjon Elektro, forretningsområde handel – Høring
(Unntatt offentlighet - § 6.2a)

 

 

55/2002

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 4/2002
Innholdet i rapporteringen mellom NTFK og Statens vegvesen

 

56/2002

Status nytt økonomistyringssystem i fylkeskommunen - Løpende orientering
(Unntatt offentlighet - § 6.2b)

 

 

57/2002

Referatsaker - møte 03.12.2002

 

58/2002

Steinvikholm musikkteater - Utbetaling av fylkeskommunalt tilskudd