Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19.11.02 kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus 

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

43/2002

Årsbudsjett 2003 og økonomiplan 2003-06

 

44/2002

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 16/2002 – KOSTRA – Ressursbruk i videregående opplæring

 

45/2002

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 13/2002 – Lokalisering av Musikk i Nord-Trøndelag - Tilleggsmomenter

 

46/2002

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 10/2002 – Organisering og bruk av kjøretøyer i NTE
(Unntatt offentlighet - § 5)

 

 

47/2002

Bårdsen-utvalget – Kontrollutvalgets rolle

 

48/2002

Utredning av felles kommunal revisjonsenhet for Nord Trøndelag

 

49/2002

Møteplan for kontrollutvalget år 2003

 

50/2002

Referatsaker – møte 19.11.2002

 

51/2002

Steinvikholmen musikkteater – Utbetaling av fylkeskommunalt tilskudd