Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24.09.02 kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus 

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

36/2002

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 13/2002 – Lokalisering av Musikk i Nord-Trøndelag

 

37/2002

Budsjett år 2003 for Kontroll og tilsyn – Økning i budsjettramme

 

38/2002

Driftsrapport (pr. 30.06.2002)

 

39/2002

Virksomhetsplan 2002 – Status og justeriner
(Unntatt offentlighet - § 5)

 

 

40/2002

Status nytt økonomisystem i fylkeskommunen – Løpende oriendering
(Unntatt offentlighet - § 6.2b)

 

 

41/2002

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 11/2002 – Faktureringstid, fakturerings- og inkassorutiner i NTE Allianse

 

42/2002

Referatsaker – møte 24.09.2002