Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28.08.02 kl. 10.00

Møtested: Hurtigruta M/S Vesterålen 

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

31/2002

Budsjett år 2003 for Kontroll og tilsyn

 

32/2002

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 5/2002 – Reiseregninger, lønn og godtgjørelser i fylkeskassens område

 

33/2002

Interregionalt samarbeidsprosjekt innenfor kommunal revisjon
(Unntatt offentlighet - § 5)

 

 

34/2002

Status nytt økonomisystem i fylkeskommunen – foreløpig drøfting
(Unntatt offentlighet - § 6.2b)

 

 

35/2002

Referatsaker – møte 28.08.2002