Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11.06.02 kl. 10.30

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer 

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

22/2002

Rapport til fylkestinget om kontrollsektorens virksomhet i år 2001

 

23/2002

Driftsrapport 1/2002 (pr. 30.04.2002)

 

24/2002

Fylkeskassens årsoppgjør 2001 – Årsberetning og regnskap

 

25/2002

NTE – Årsberetning og regnskap 2001

 

26/2002

Økonomisk konsekvensvurdering 2003-06

 

27/2002

Regionalt utviklingsfond (Næringsfondet). Årsberetning og regnskap 2001

 

28/2002

Forslag til justeringer i virksomhetsplan 2002
Unntatt offentlighet - § 5

 

 

29/2002

NTE – etablering av ”Foretaksmøtet”

 

30/2002

Referatsaker - møte 11.06.2002