Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune


Møtedato:

13.05.02 kl. 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer 

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

17/2002

Fylkeskassens regnskap for år 2001 - foreløpig gjennomgang
Unntatt offentlighet - § 5

 

 

18/2002

Næringsfondets regnskap for år 2001 - foreløpig gjennomgang
Unntatt offentlighet - § 5

 

 

19/2002

NTEs regnskap for år 2001 - foreløpig gjennomgang
Unntatt offentlighet - § 5

 

 

20/2002

Regnskaper for fylkeskommunale datterselskaper
Unntatt offentlighet - § 5

 

 

21/2002

Referatsaker - møte 13.05.2002