Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15.04.02 kl. 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer 

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

14/2002

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon – høring

 

15/2002

5.4-forhandlinger
Unntatt offentlighet - § 6.2a

 

 

16/2002

Referatsaker - møte 15.04.2002