Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19.03.02 kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer 

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

7/2002

Årsbudsjett 2002 - gjenbevilgning

 

8/2002

Kontrollsektoren – virksomhetsplan 2002 – endelig behandling

 

9/2002

Regnskap for Kontroll og tilsyn for år 2001 – ekstern revisors beretning

 

10/2002

PRO.REV – Uttalelse fra kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

11/2002

Rapport om samarbeid mellom fylkesrevisjonene i Midt-Norge i år 2001

 

12/2002

5.4-forhandlinger
Unntatt offentlighet - § 6.2a

 

 

13/2002

Referatsaker - møte 19.03.2002