Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19.03.02 kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer 

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

7/2002

Årsbudsjett 2002 - gjenbevilgning

 

8/2002

Kontrollsektoren – virksomhetsplan 2002 – endelig behandling
Unntatt offentlighet - § 4