Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23.01.02

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer 

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2002

Kontrollsektoren – virksomhetsplan 2002
Unntatt offentlighet - § 4

 

 

2/2002

5.4-forhandlinger
Unntatt offentlighet - § 6.2a  -  Saken utsatt

 

 

3/2002

Møteplan for år 2002 - justeringer

 

4/2002

Budsjett for år 2002 - Kontroll og tilsyn - spesifikasjon på underpostnivå

 

5/2002

Rapport fra styret vedr. NTE-allianse

 

6/2002

Referatsaker - møte 23.01.2002