Hovedutvalget for utdanning
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 03.12.02  kl. 10.00

Møtested: Steinkjer videregående skole, avd. Wibe 

Møteprotokoll (med forbehold om godkjenning i neste møte)

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

57/2002

Rundskriv og meldinger

 

58/2002

Utvalgenes møtebøker

 

59/2002

Tiltak mot rus og rusproblematikk i videregående skoler i Nord-Trøndelag

 


60/2002

Ressursbruk i vidaregående skole - vurdering av KOSTRA-tala for 2001

 


61/2002

Praksisplasser til landbrukskandidater fra Hviterussland

 


62/2002

Leksvik videregående skole. Jækta Fjordstue i Mosvik som flerbrukshus for utvikling, næring og læring