Hovedutvalget for utdanning
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 19.11.02  kl. 09.00 – 13.10

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL  (med forbehold om godkjenning i neste møte)

 

SAKLISTE

TEMA:  Regionalt utviklingsprogram 2003

Sak:

 

Innst.

Vedtak

49/2002

Rundskriv og meldinger

 

50/2002

Utvalgenes møtebøker

 

51/2002

Tilbudsstruktur 2003/2004

 

52/2002

Endring av inntaksforskrifter for inntak av elever til videregående opplæring
53/2002

Årsbudsjett 2003 og økonomiplan 2003-06

 

54/2002

Kvalitetsprogram for videregående opplæring i Nord-Trøndelag

 


55/2002

Statlig låneordning til skoleanlegg - Prioritering av tiltak 2003-2009
56/2002

Driftsrapport 2/2002, utdanning (pr. 30.09.02)