Hovedutvalget for utdanning
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 24.09.02  kl. 09.00 – 12.00

Møtested: Mære landbruksskole

 

Foreløpig  MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

43/2002

Rundskriv og meldinger

 

44/2002

Utvalgenes møtebøker

 

45/2002

Utviklingen av samarbeidet med Hviterussland og Estland

 

46/2002

Høring - Kvalitetsutvalgets delinnstilling "Førsteklasses fra første klasse"

 


47/2002

Skoleutvalget for Steinkjer videregående skole - oppnevning av varamedlem

 


48/2002

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Rapport om virkemiddelbruken