Hovedutvalget for utdanning
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 27.08.02  kl. 09.30

Møtested: Meråker videregående skole, Meråker 

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

34/2002

Rundskriv og meldinger

 

35/2002

Utvalgenes møtebøker

 

36/2002

Forslag til lov om fagskoleutdanning - høring

 

37/2002

Ekstern deltaking i lokalt vurderingsarbeid - Et eksempel på kvalitetsvurderingsarbeid

 


38/2002

Regler for tildeling av tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til studiearbeid i organisasjonene

 


39/2002

Bruk av reklame og sponsormidler i videregående skole

 


40/2002

Kartlegging av videregående opplæring i Nord-Trøndelag

 


41/2002

Høring - forslag til lov om frittstående skoler (friskoleloven)

 


42/2002

Høringsuttalelse - Lovfesting av yrkesprøving

 

 

Umiddelbart etter hovedutvalgsmøtet holdes møte mellom hovedutvalget og FELG
(Fylkesutdanningssjefens eksterne ledergruppe). I tillegg møter representanter fra lærerorganisasjonene og elevorganisasjonen.