Hovedutvalget for utdanning
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 11.06.02  kl. 09.00

Møtested: Verdal videregående skole, Verdal 

Møteprotokoll

SAKLISTE

Kl 09.00  Orientering om skolen v/rektor Ragnhild Saxebøl Nordset

Sak:

 

Innst.

Vedtak

27/2002

Rundskriv og meldinger

 

28/2002

Utvalgenes møtebøker

 

29/2002

Elevinspektørene - et sammendrag av resultatene

 

30/2002

Utviklingstiltak ved Ytre Namdal videregående skole

 

31/2002

Driftsrapport 1/2002 (pr. 30.04.02)

 

32/2002

Prosjekt videregående opplæring i Sør- og Nord-Trøndelag – Konsekvensanalyse

 


33/2002

Disponering av lokaler for MiNT og Inderøy videregående skole. Merkostnader m.v.