Hovedutvalget for utdanning
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 14.05.02  kl. 09.00

Møtested: Namsos videregående skole, Namsos 

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Kl 09.00: Orientering om "Namsos-modellen" v/rektor Joar Grande

Sak:

 

Innst.

Vedtak

19/2002

Rundskriv og meldinger

 

20/2002

Utvalgenes møtebøker

 

21/2002

Tilstandsrapport for opplæringssektoren 2001

 

22/2002

Skolenes erfaringer etter sammenslåingsprosessen

 

23/2002

Avdeling for videregående opplæring - Årsmelding for 2001

 


24/2002

Opplæringsregion Nord. - Årsrapport 2001

 

25/2002

KOSTRA-rapportering

 

26/2002

Fylkeskassens årsoppgjør 2001. - Årsberetning og regnskap