Hovedutvalget for utdanning
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 19.03.02  kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer 

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

10/2002

Rundskriv og meldinger

 

 

11/2002

Utvalgenes møtebøker

 

 

12/2002

Dokumentasjon på fravær og stryk for et utvalg elever på videregående skoler i Nord-Trøndelag - mulige tiltak

 13/2002

Prosjekt videregående opplæring i Sør- og Nord-Trøndelag - Statusrapport

 


14/2002

Sammenslåing av Namsos videregående skole og Overhalla videregående skole

 


15/2002

Den nye sammenslåtte skolen i Levanger - navn og oppnevning av skoleutvalg

 


16/2002

Årsbudsjett 2002 - gjenbevilgning Utdanning

 

17/2002

Organisering av arbeidet med voksnes rett til videregående opplæring 2001-2003

 


18/2002

Videregående skoler i Nord-Trøndelag - vedlikeholdstiltak med statlig finansieringsordning med rentekompensasjon