Hovedutvalget for utdanning
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23.01.02  kl. 10.00

Møtested: Leksvik vg skole 

 

Møteprotokoll

 

Sak:

 

 

Innst.

Vedtak

1/2002

2002/00290

Rundskriv og meldinger

 

 

 

 

 

 

2/2002

2002/00291

Utvalgenes møtebøker

 

 

 

 

 

 

3/2002

2001/08793

Utkast til lov om folkehøgskoler - alminnelig høring

 

 

 

 

 

 

4/2002

2002/00279

PPT i Nord-Trøndelag - orientering

 

 

 

 

 

 

5/2002

2002/00292

Differensieringsprosjektet - Rapport

 

 

 

 

 

 

6/2002

2002/00295

Utvikling av naturbrukstilbudet i Nord-Trøndelag

 

 

 

 

 

 

7/2002

2002/00306

Handlingsplan 2002 til Fylkesplanmelding 2000-2003 nr. 1: Kompetanse

 

 

 

 

 

 

8/2002

2001/04048

Årbudsjettet 2002 - spesifisering Utdanning

 

 

 

 

 

 

9/2002

2001/07596

Bortfall av landslinjer