Hovedutvalget for utdanning

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Sak nr. 47/2002

Skoleutvalget for Steinkjer videregående skole - oppnevning av varamedlem

 

Behandlet/behandles av

Møtested

Møtedato

Sak nr.

Hovedutvalget for utdanning

Mære landbruksskole

24.09.2002

47/2002

 

 

 

 

Saksbehandler:

Wanderås Arild

 

Arkivsak:

2002/04445

 

Arkivkode:

015.52

 

 

Fylkesrådmannens innstilling:

 

Hovedutvalget for utdanning oppnevner Arve Lægran som varamedlem i skoleutvalget ved Steinkjer videregående skole for Trine Vekseth, Næringslivets hovedorganisasjon.

 

Protokoll

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

----------

 


Saksutredning for Hovedutvalget for utdanning

 

Trykte vedlegg:

  1. Brev av 090902 fra Steinkjer videregående skole
  2. Brev av 060902 fra NHO

 

 

Fylkesrådmannen viser til hovedutvalgets sak nr. 18/2000, behandlet i møte 22.03.00, hvor det ble vedtatt at Steinkjer videregående skole fikk endre sammensetning av skoleutvalget slik at det i tillegg til tre politisk oppnevnte medlemmer ble oppnevnt et medlem fra Næringslivets Hovedorganisasjon og et medlem fra Steinkjer Næringsforum (tidligere Steinkjer Handelsstandsforening)

 

I sak 27/2000 i møte 26.04.00 oppnevnte Hovedutvalget for utdanning (delegert fra fylkestinget) Trine Vekseth til å representere NHO. Varamedlem ble ikke forelått.

 

På grunn av stor arbeidsbelastning, har Vekseth tidvis forfall fra skoleutvalgsmøtene, og det er ønskelig med et varamedlem.

 

Fylkesrådmannen i Nord-Trøndelag
Steinkjer 16. september 2002
Johan Solheim
fylkesutdanningssjef
(sign.)