Hovedutvalget for regional utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 03. desember 2002, kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

93/2002

Endring av løyvedistriktene for drosje i Nord-Trøndelag

 

94/2002

Utvidelser av Børgefjell nasjonalpark. Lokal høring av verneforslag.

 

95/2002

Interkommunalt havnesamarbeid Indre Trondheimsfjord - Oppnevning av medlem i styringsgruppen.

 

96/2002

Tilskudd - praksisplasser til landbrukskandidater fra Hviterussland.

 

97/2002

Melding - Saker avgjort administrativt i perioden oktober - november 2002.

 

98/2002

Hovedutvalget for regional utvikling - Referatsaker 02.11.2002.

 

99/2002

Fredrikkes Hage BA. Kjøp av andeler.

 

100/2002

Aqua.Reg -Finansiering av fylkeskommunal egenandel.

 

101/2002

Fylkesplanens retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester - vurdering av matvarekjeden Lidls etableringplaner utenfor bykjernen i Stjørdal, Levanger, Verdal og Steinkjer.

 

102/2002

Ungdomskort og student-/elevrabatt på Trønderbanen, Ekspressbussen Namsos - Trondheim og andre grensekryssende ruter.

 

103/2002

Leksvik videregående skole. Søknad om tilskudd til kjøp av Jækta Fjordstue, Mosvik.