Hovedutvalget for regional utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. november 2002

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer 

Foreløpig Møteprotokoll

 

SAKLISTE

Kl. 09.00 – ca 10.00

Tema: Interreg v/Per Vidar Berntsen

Kl 10.00  -  ca 12.00

Tema: Innspill til RUP v/Inge Fornes og hovedutvalget

Deretter behandling av saker.

Sak:

 

Innst.

Vedtak

81/2002

Oppfølging av Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven) - Høring

 

82/2002

Fylkeskommunens budsjett 2002 – justeringer fylkesveginvesteringer

 

83/2002

Tverrfaglig utredning av ny nasjonal havnestruktur

 

84/2002

Driftsrapport pr. 30.09.02. Regional utvikling

 

85/2002

Årsbudsjett 2003 og økonomiplan 2003 - 2006

 

86/2002

Stjørdal Ressurs. Søknad om støtte til prosjektet "Lokalt samarbeid om kompetanseutvikling i industrien i Stjørdal"

 

87/2002

Aqua Nor 2003

 

88/2002

Melding - Saker avgjort administrativt i perioden september - oktober 2002

 

89/2002

Hovedutvalget for regional utvikling - Referatsaker 19.11.2002

 

90/2002

Nyskapings- og utviklingskommunen Verdal. Søknad om tilskudd for 2003 (2. år)

 

91/2002

Omstillingsprogrammet for Steinkjer. Søknad om tilskudd for 2003  (4. år)

 

92/2002

Verneplan for vassdrag - Supplering