Hovedutvalget for regional utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. september 2002, kl 09.00 – 11.15

Møtested:   Møterom B154 – SMIA – på Fylkets Hus, Steinkjer 

Foreløpig møteprotokoll

Tema:

Kl 10.00 – 10.30

 

Orientering om arbeidet med bruforbindelse til Jøa
v/Jøa veg- og brulag og Fosnes kommune.

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

73/2002

Trønderbilene AS / Nordlandsbuss AS - Søknad om opprettelse av fylkesoverskridende ekspressrute Bodø - Fauske - Mo i Rana - Trondheim

 

74/2002

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Rapport om virkemiddelbruken.

 

75/2002

Carat Norge AS - Egenkapital til OFU-prosjektet "Hvit betong til veiformål"

 

76/2002

Melding - Saker avgjort administrativt for perioden august - medio september 2002

 

77/2002

Hovedutvalget for regional utvikling - Referatsaker 24.09.2002

 

78/2002

North East Cargo Link (NECL) - Interreg IIIB - Medfinansiering.

 

79/2002

Nord-Trøndelag Invest ASA ( NTI ) – Oppkapitalisering.

 

80/2002

Olav Duun  vg skole - Søknad om støtte til  videreføring av utviklingsprosjektet "Samarbeid skole - næringsliv" i Namsos.