Hovedutvalget for regional utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. august 2002
Møtested: Frøya Hotell, Frøya 


møteprotokoll

 

SAKLISTE – og program for befaring

Sak:

 

Innst.

Vedtak

64/2002

Nord-Trøndelagsforskning - Årsmelding 2001.

 

65/2002

Samordning av mat- og landbrukskompetanse i Nord-Trøndelag - finansiering av prosjekt.

 

66/2002

Rv 769 hp05 parsell, omlegging ved Salsnes. Omklassifisering av gammel riksveg.

 

67/2002

Røyrvik kommune. Sluttrapport omstilling

 

68/2002

Klage på vedtak om skoleskyss

 

69/2002

Steinkjer kommune. Søknad om støtte til rehabilitering av hovedbanen på Guldbergaunet stadion med kunstgrasbane og undervarme

 

70/2002

Melding - Saker avgjort administrativt for perioden juni - juli 2002

 

71/2002

Hovedutvalget for regional utvikling - Referatsaker 27.08.2002

 

72/2002

Forretningssak – unntatt offentlighet

 

 

 

PROGRAM I FOR BEFARING/MØTE - HOVEDUTVALG FOR REGIONAL UTVIKLING

 

Mandag 26.08.02. i Leksvik kommune.

 

Kl 09.30

Avreise med buss fra Fylkets Hus, Steinkjer

Kl 11.00 

Ordfører Einar Strøm, Leksvik kommune

          

Kort orientering om tankene bak partnerskapsutvikling og «Den globale landsby»

Kl 11.15 

Teknisk sjef Jarle Rotabakk

          

Sentrumsutvikling i Leksvik og Vanvikan. 

Kl 11.40  

Rektor Frank Klinkby 

          

Videregående skole i samhandling med næringsliv og kommune.

Kl 12.00  

Rådmann Erlend Myking

           

Kommunens og fylkeskommunens utfordringer som næringslivsvertsskap.

Kl 12.15  

Rusletur i sentrum med endestasjon Rønningstua.

Kl 12.30  

Lunch på Rønningstua

Kl 13.15  

Busstur til Vanvikan (Orientering om kommunen på bussen)

Kl 13.45   

Lyng Industrier i Vanvikan

Kl 15.15   

Omvisning i Vanvikan sentrum

Kl 15.30   

Avreise fra Vanvikan

Kl 20.00

Middag

 

TIRSDAG 27.08.02. I FRØYA - HITRA.

 

Kl 09.00

Møte i hovedutvalget

Kl 12.00

Lunsj på Frøya Hotell

Kl 13.00

Avreise med buss. Orientering og befaring av ulike veganlegg; tuneller Hitra – Frøya samt E39

Ca kl 16.00

Orientering v/vegsjefen om E39 Klætt – Orkanger,
Bårdshaug herregård.

 

Beregnet ankomst Steinkjer ca kl 19.00.